DAFTAR LULUSAN PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN ANGKATAN TAHUN 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

NO URUT  NOMOR LULUSAN NAMA IPK     KETERANGAN TANGGAL WISUDA
0001 NORA JUNITA AZMAR, S.IP. 3,91     Terpuji 27/08/2019
2 0002 NAILATUL FAUZIAH 3,61 Terpuji 27/08/2019
3 0003 SALNIA 3,62 Terpuji 27/08/2019
4 0004 NANDA KHAIRIDAH 3,57 Terpuji 27/08/2019
5 0005 DUWI UTAMI 3,42 Sangat Memuaskan 27/08/2019
6 0006 AYU KIRANA 3,54 Terpuji 27/08/2019
7 0007 IRMA DEVI LESTARI 3,59 Terpuji 27/08/2019
8 0008 RIKA JULIANA 3,51 Terpuji 27/08/2019
9 0027 MUHAMMAD RIANDY ARSIN SIREGAR   3,54 Sangat Memuaskan   25/11/2019
10 0028 RIFQA SHADRINA 3,57 Terpuji 25/11/2019
11 0029 SRI MELANI 3,70 Terpuji 25/11/2019
12 0030 MARLIANA SIANIPAR 3,43 Sangat Memuaskan 25/11/2019
13 0031 DARMAYANTI 3,75 Terpuji 25/11/2019
14 0053 FITRIA NINGSIH PASARIBU 3,41 Sangat Memuaskan 25/11/2019
15 0054 IMA SATRIANI LUBIS 3,48 Sangat Memuaskan 25/11/2019
16 0055 RISKA DARMAYANTI 3,26 Sangat Memuaskan 25/11/2019
17 0056 HABIBA NUR MAULIDA 3,84 Terpuji 25/11/2019
18 0057 SRI ULFAH HASIBUAN 3,53 Terpuji 25/11/2019
19 0066 M. HAMZAH A. SOFYAN NST. 3,70 Terpuji 25/11/2019
20 0067 KHOIRUN NADIAH 3,82 Terpuji 25/11/2019
21 0068 MIFTAHUL RIZKI 3,74 Terpuji 25/11/2019
22 0069 ADE USWATUN SITORUS 3,46 Sangat Memuaskan 25/11/2019
23 0070 MARIATUN JALILA NASUTION 3,38 Sangat Memuaskan 25/11/2019
24 0002 ANNIDA FATHIN LUBIS 3,43 Memuaskan 29/06/2020
25   MUHAMMAD ADITYA